Lopend onderzoek (Overig)

Studie naar het functioneren van strategische partnerschappen

Najaar 2018 is IOB begonnen met een studie naar het functioneren van partnerschappen tussen het Ministerie van BZ en maatschappelijke organisaties. De voornaamste aanleiding is dat de huidige strategische partnerschappen van de directie Sociale Ontwikkeling (‘Samenspraak en tegenspraak’ en de ‘SRGR partnerschappen’) in 2020 aflopen. Om nieuwe partnerschappen te starten in 2021, heeft de directie tot mei 2019 de tijd voor consultaties met het veld en input van anderen, waaronder deze IOB-studie.

Deze studie richt zich op het functioneren van het instrument van de partnerschappen, en kijkt niet naar hun uiteindelijke effectiviteit. Dat perspectief zal in latere evaluaties worden gehanteerd. IOB onderscheidt vier hoofaspecten: 1. complementariteit van rollen; 2. financieringsmodaliteiten; 3. verantwoording naar donoren en de zuidelijke stakeholders, en 4. eigenaarschap en relatieve autonomie van maatschappelijke organisaties. De hoofdvragen van deze evaluatie zijn: hoe functioneren deze partnerschappen? Wat zijn daarvan de oorzaken? Welke lessen kunnen we trekken voor toekomstige strategische partnerschappen?

Het onderzoek zal bestaan uit interviews op het ministerie en met maatschappelijke organisaties in Nederland, en uit vier landenstudies, in Mali, Uganda, Sudan en Nepal, waarvoor zuidelijke organisaties, Nederlandse ambassades en andere stakeholders gesproken worden.

Na het veldwerk in 2019, zullen resultaten besproken worden in een webinar met zuidelijke betrokkenen, en in een workshop met Nederlandse betrokkenen, als input voor het IOB rapport dat medio 2019 klaar moet zijn.